KREIRANJE VIZUELNOG IDENTITETA

Vizuelni identitet danas, predstavlja veoma važan faktor u uspešnom poslovanju jedne kompanije. Na preplavljenom i prezasićenom tržištu neophodno je biti brz, jednostavan i praktičan. Prosečan klijent traži jasnu i snažnu poruku o tome šta mu nudite. Vaš zaštitni znak daje prvu, vrlo bitnu informaciju o Vašoj firmi. On govori o poslu kojim se bavite, o tome koliko dobro ga radite i koliko ste ozbiljni u onome što obećavate.
Odabirom zaštitne boje, oblika ili simbola koji će pretstavljati jednu kompaniju potrebno je postići sklad i harmoniju između opšteprihvaćenih principa vizuelne komunikacije, svakodnevne vizuelne simbolike i dobrog ukusa. Dobar logotip, podjednako je važan kao i dobar proizvod ili usluga koju nudite.
Rad na Vašem vizuelnom identitetu prepustite stoga ljudima sa iskustvom. Ulaganje u dobar vizuelni identit je jednokratna i dugoročna investicija – zdrav temelj u izgradnji sopstvenog i imidža Vaše firme.

IZRADA LOGOTIPA

Logotip (grč. λογότυπος = logotipos) ili skraćeno Logo je jednostavan i jedinstven grafički simbol – zaštitni znak preduzeća, proizvoda, manifestacije i sl. Dobar logotip ostaće trajno memorisan u svesti potrošača i uvek ga asocirati na ono što predstavlja. Dobar logotip je najvažniji element u stvaranju vizuelnog identiteta jedne kompamije i predstavlja koren u njenoj vizuelnoj komunikaciji sa tržištem…