Katalozi, brošure, leci

Katalog i brošura

Digitalna era u kojoj živimo nam nameće brz protok informacija, skladištenje podataka na hard diskovima i smartfonima. Zasuti smo potrebnim i nepotrebnim informacijama svakog radnog dana, nedeljom i praznicima. Takve informacije naravno brzo zaboravljamo jer je potrebno oslobodi prostor za “novije i važnije” podatke. Vrlo često, u momentu kada su nam podaci potrebni – ne znamo gde su???

Štampani katalog na stolu klijenta učiniće Vašu ponudu vidljivijom i prisutnijom od konkurentske ponude sačuvane negde u telefonu. Ponuda iz email liste nikada neće doseći predglednost, čitkost i sadržajnost ponude iz štampanog kataloga.
Štampani katalog ili brošura još dugo neće izaći iz mode. Ukoliko imate šta da ponudite tržištu – odštampajte to.
Mi smo Vam na usluzi.

Letak

Pružite tržištu brzu i sažetu informaciju o Vašim proizvodima, o obimu i cenama usluga Vaše kompanije. Iskoriste manifestaciju na kojoj će se na jednom mometu naći veliki broj Vaših potencijalnih klijenata da im na efikasan način približite sve detalje iz opusa usluga koje pružate.

Flajer za brisačem automobila je jednostavan način da obaveste susedstvo o otvaranju nove auto praonice u njihovom kvartu. Letak predstavlja savršeno sredstvo da potencijalnog kupca pozovete u prvu posetu. Nakon toga – sve je na Vama.
Mi smo tu da željene letke (flyer-e) profesionalno dizajniramo, namenimo ciljnoj grupi, kvalitetno i brzo odštampamo…
Dobrodošli!