UVOD U ŠTAMPU

Prema međusobnom odnosu štamparske forme i štampane površine razlikujemo četiri vrste štampe: tri sa čvrstom i jednu sa latentnom – nepostojećom štamparskom formom.

OFFSET ŠTAMPA – TAMPON ŠTAMPA – SITOŠTAMPA

U grupu štampe sa čvrstom štamparskom formom spadaju visoka, duboka i ravna štampa.

Visoka štampa

Visoka štampa kod koje su štampajući elementi izdignuti, a neštampajući ravni. Sa izdignutih štampajućh elemenata kod ove štamparske tehnike boja se prenosi na podlogu.

Duboka štampa

Duboka štampa kod koje su štampajući elementi udubljeni, a neštampajući ravni. Pod visokim pritiskom kod ove tehnike štampanja dolazi do prenosa boje iz dubljih slojeva štamparske forme na podlogu.

Ravna štampa

Ravna štampa kod koje se neštampajući i štampajući elementi štamparske forme nalaze se u istoj ravni. Ovo je vrsta štampe čija matrica sadrži propusne štampajuće i nepropusne neštampajuće elemente. Pritiskom se kod ove tehnike boja prenosi iz propusnih slojeva štamparske forme na podlogu.

DIGITALNA ŠTAMPA

Štampa sa nepostojećom štamparskom formom – Digitalna štampa je najmlađa štamparska tehnika i kao takva predstavlja nekonvencionalan metod stvaranja otiska. Ovakav metod štampanja ne koristi čvrstu štamparsku formu već do otiska dolazi beskontaktnim putem. Digitalna štampa predstavlja poslednju revoluciju u grafičkom zanatu koja je učinila štampu dostupnijom, i bržom. Kao najmlađi vid štampe ova grafička tehnika je u neprestanom razvoju i napretku.

ŠTAMPARIJA ABC GRAFIKA

Svaka od navedenih štamparskih tehnika ima svoje prednosti i mane koje se ogledaju kroz kvalitet otiska, postojanost i intenzitet boja, inicijalnie troškove, pojedinačnu cenu otiska… Dugogodišnjim radom prikupili smo dragocena iskustva iz ove oblasti. Stvaramo besprekorne otiske, cene naših usluga su pristupačne, robu isporučujemo u razumnim rokovima … Dobrodošli!